Lamat-lamat kupingku krungu swara in wayah sore….
Duh…kanjeng ibuku lagi sibuk itang-itung
Lamat-lamat kupingku krungu guneme kanjeng ibu…
Iki digawe ari, iki digawe listrik, iki digawe banyu
Lan sak liya liyane….

Lamat-lamat aku saiki kilingan….
Duh Kanjeng Ibu pas semono kuwi…
ngajari cara ngatur wewehane kanjeng rama
cukup…ora cukup…kudu digawe cukup
guneme kanjeng ibu…

———————————————————————————————

Terimakasih kuucapkan kepada Mama, yang selalu mengajariku melalui kidung-kidung cerita kehidupan beliau.
Semoga terbukalah mata hatiku mulai hari ini untuk hidup tidak berlebihan

Iklan