Bermimpi itu penting, tetapi bukan mimpi sambil tidur, tetapi bermimpilah ketika kita bangun. Anehkan?
Bermimpi saat tidur itu sudah biasa, ketika mimpi kita indah, dan tiba-tiba kita terbangun, kita kemudian akan menyesal, “ealah…ternyata cuma mimpi’. Tetapi bila kebalikannya, ketika mimpi kita buruk, dan ketika kita terbangun, kita akan merasa sangat bersyukur, bahwa ternyata itu semua hanyalah mimpi.

Mimpi ketika bangun adalah suatu keadaan dimana kita akan membangun suatu keadaan yang kita inginkan.
Albert Einsten adalah orang yang mempunyai berjuta impian, dan semua itu berusaha dia wujudkan.
Agnes Monica, konon katanya adalah orang yang setiap hari bermimpi, dan dia kemudian setiap hari berusaha untuk mewujudkan impian-impiannya.
Tanpa mimpi, kita tidak akan punya kemauan untuk bertindak.
Tanpa mimpi langkah-langkah yang telah dan akan kita bangun hanya akan terbangun dengan percuma.
Mimpi…adalah kunci menaklukan dunia,

Seperti apakah mimpimu akan dirimu, keluargamu, anak-anakmu dan lingkunganmu?

Iklan