Lir…Ilir,
Lir…Ilir,
Tandhure wong sumilir,
tak ijo royo-royo,
tak sengguh temanten anyar.

Cah angon-cah angon,
penekno blimbing kuwi,
lunyu-lunyu penekna,
kanggo mbasuh dodo tira.

Dodo tira…dodo tira,
kumitir bedhah ing pinggir,
dondomono, jlumetana…
kanggo seba mengko sore,
mumpung padhang rembulane,
mumpung jembar kalangane…

yo surak…o, surak…iyo

Iklan